Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia 2019 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 31/19 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2019 rok dla Urzędu Miejskiego w Brusach oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2019 rok 2019-01-07 11:23:06
dokument Zarządzenie Nr 32/19 z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-01-04 13:36:19
dokument Zarządzenie Nr 33/19 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2019 rok 2019-01-14 09:35:30
dokument Zarządzenie Nr 34/19 z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno" - Etap II" współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 2019-01-18 10:53:49
dokument Zarządzenie Nr 35/19 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Męcikale 2019-01-21 14:53:17
dokument Zarządzenie Nr 36/19 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza kanonika Bolesław Śledzia w Kosobudach 2019-01-21 14:51:41
dokument Zarządzenie Nr 37/19 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2019-01-18 10:10:48
dokument Zarządzenie Nr 38/19 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-01-16 14:00:56
dokument Zarządzenie Nr 39/19 z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza do podpisania umowy 2019-01-14 12:43:43
dokument Zarządzenie Nr 40/19 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie zwołania zebrań wyborczych w sołectwach i osiedlach na terenie Gminy Brusy 2019-01-29 13:39:32
dokument Zarządzenie Nr 41/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Brusy na 2019 rok 2019-01-25 14:04:41
dokument Zarządzenie Nr 42/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usługę utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2019" 2019-01-25 14:45:25
dokument Zarządzenie Nr 43/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego 2019-02-07 12:49:01
dokument Zarządzenie nr 44/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Brusy" 2019-01-28 14:55:22
dokument Zarządzenie Nr 45/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-02-04 08:03:07
dokument Zarządzenie Nr 46/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-01-31 09:50:58
dokument Zarządzenie Nr 47/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2019-02-11 09:17:49
dokument Zarządzenie Nr 48/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2019-02-08 14:49:09
dokument Zarządzenie Nr 49/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko księgowego w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Brusach OPR.2110.1.2019 2019-02-04 08:08:18
dokument Zarządzenie Nr 50/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brusy 2019-03-15 09:04:07
dokument Zarządzenie Nr 51/19 z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2019 roku 2019-02-11 08:54:35
dokument Zarządzenie Nr 52/A/19 z dnia 18 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Brus Nr 40/19 w sprawie zwołania zebrań wyborczych w sołectwach i osiedlach na terenie Gminy Brusy 2019-03-27 11:02:30
dokument Zarządzenie Nr 52/19 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2019-02-25 11:23:35
dokument Zarządzenie Nr 53/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno" - Etap II" współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020" 2019-02-26 12:55:02
dokument Zarządzenie Nr 54/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dokumentację projektową ulic w centrum Brus" 2019-02-26 12:58:46
dokument Zarządzenie Nr 55/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Naprawę dróg gminnych" 2019-02-26 12:57:01
dokument Zarządzenie Nr 56/19 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miejskim w Brusach w 2019 roku 2019-03-04 12:14:48
dokument Zarządzenie Nr 57/19 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wykupu działki w Zalesiu 2019-02-25 11:21:08
dokument Zarządzenie Nr 58/19 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wykupu działki w Brusach 2019-02-25 11:19:11
dokument Zarządzenie Nr 59/19 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wykupu działek w Brusach 2019-02-25 11:18:01
dokument Zarządzenie Nr 60/19 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-03-01 12:52:56
dokument Zarządzenie Nr 61/19 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2019-03-05 10:03:59
dokument Zarządzenie Nr 62/19 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2019-03-05 12:28:48
dokument Zarządzenie Nr 63/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego 2019-03-01 12:55:05
dokument Zarządzenie Nr 64/19 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie skierowania pani Katarzyny Orzłowskiej do odbycia służby przygotowawczej 2019-03-12 09:58:32
dokument Zarządzenie Nr 65/19 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2019 jednostek organizacyjnych Gminy Brusy 2019-03-14 13:22:23
dokument Zarządzenie Nr 66/19 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę żłobka w Brusach" 2019-03-14 13:16:20
dokument Zarządzenie Nr 67/19 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie żłobka"" 2019-03-14 13:18:58
dokument Zarządzenie Nr 68/19 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Brusach 2019-04-09 10:02:12
dokument Zarządzenie Nr 69/B/19 z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2019-04-05 09:53:11
dokument Zarządzenie Nr 69/A/19 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych ? wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2019-04-02 14:54:17
dokument Zarządzenie Nr 69/19 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej 2019-03-21 09:57:57
dokument Zarządzenie Nr 70/19 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy 2019-03-28 07:25:15
dokument Zarządzenie 71/19 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-04-01 10:22:58
dokument Zarządzenie Nr 72/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-04-01 14:27:34
dokument Zarządzenie Nr 73/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2019-04-09 10:24:35
dokument Zarządzenie Nr 74/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miejskiego w Brusach OPR.2110.2.2019 2019-03-29 14:12:42
dokument Zarządzenie Nr 75/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych ? wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"" 2019-04-02 14:55:45
dokument Zarządzenie Nr 76/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2019-04-16 10:01:20
dokument Zarządzenie Nr 77/19 z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2019-04-19 08:07:16
dokument Zarządzenie 78/19 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-04-11 10:46:15
dokument Zarządzenie Nr 79/19 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-04-16 14:54:36
dokument Zarządzenie Nr 80/19 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych w Męcikale 2019-04-16 09:59:05
dokument Zarządzenie Nr 81/19 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 189/08 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w Gminie Brusy 2019-04-16 13:10:08
dokument Zarządzenie Nr 82/19 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Brusy w ramach zadania pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, 10.3 Odnawialne źródła energii" 2019-04-24 13:59:09
dokument Zarządzenie Nr 83/19 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. "Rewitalizacja części miasta Brusy" dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddzialania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2019-04-24 13:56:42
dokument Zarządzenie Nr 84/19 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-04-17 13:25:58
dokument Zarządzenie Nr 85/19 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wykupu działki pod przepompownię 2019-04-19 07:59:19
dokument Zarządzenie Nr 86/19 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2019-04-19 08:08:25
dokument Zarządzenie Nr 87/19 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2019 roku 2019-04-17 15:05:27
dokument Zarządzenie 88/19 z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej w Brusach 2019-05-06 08:46:19
dokument Zarządzenie Nr 89/19 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad rozliczania mediów użytkowników budynku komunalnego w Brusach przy ul. Armii Krajowej 1 2019-05-02 08:23:21
dokument Zarządzenie Nr 90/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-04-29 13:12:49
dokument Zarządzenie Nr 91/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2019-05-06 08:51:20
dokument Zarządzenie Nr 92/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 330/16 Burmistrza Brus z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Brusach 2019-05-06 08:49:39
dokument Zarządzenie Nr 93/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dokumentację projektową dróg w Gminie Brusy" 2019-05-07 10:17:02
dokument Zarządzenie Nr 94/19 z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-05-14 14:30:47
dokument Zarządzenie Nr 95/2019 z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Piękna posesja nierolnicza na terenie miasta i gminy Brusy" 2019-05-13 10:46:19
dokument Zarządzenie Nr 96/19 z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn.: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych". 2019-05-10 10:20:16
dokument Zarządzenie Nr 97/19 z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie"" 2019-05-10 10:13:57
dokument Zarządzenie Nr 98/19 z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu gminnego konkursu plastycznego 2019-05-09 12:23:01
dokument Zarządzenie Nr 99/100 z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu gminnego konkursu czytelniczego 2019-05-09 12:24:29
dokument Zarządzenie Nr 100/19 z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-05-22 08:24:05
dokument Zarządzenie Nr 101/19 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2019-06-10 08:26:03
dokument Zarządzenie Nr 102/19 z dnia 21 ,aja 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy pn.: I Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna 2019-06-10 08:27:23
dokument Zarządzenie Nr 103 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-06-10 08:30:06
dokument Zarządzenie Nr 104/19 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-06-10 08:31:11
dokument Zarządzenie Nr 105/19 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji oraz w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2019 rok 2019-06-10 08:32:39
dokument Zarządzenie Nr 106/19 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, których organem prowadzącym jest gmina Brusy 2019-06-10 08:33:42
dokument Zarządzenie Nr 107/19 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne"" 2019-06-10 08:34:56
dokument Zarządzenie Nr 108/19 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne" dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" 2019-06-10 08:36:31
dokument Zarządzenie Nr 109/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2019-06-10 08:39:52
dokument Zarządzenie Nr 110/19 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu XVIII Zaborskiego Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Brus 2019-06-19 13:29:03
dokument Zarządzenie Nr 111/19 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac plastycznych 2019-06-10 08:40:53
dokument Zarządzenie Nr 112/19 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn.: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych" 2019-06-10 08:42:51
dokument Zarządzenie Nr 113/19 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad montażem instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Brusy w ramach zadania pn.: "Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy"" 2019-06-10 08:44:11
dokument Zarządzenie Nr 114/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Brusy za 2018 rok 2019-06-10 08:54:49
dokument Zarządzenie Nr 115/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2019 r. 2019-06-10 08:55:38
dokument Zarządzenie Nr 116/19 z dnia 4 czerwca 2019 roku w prawie oddania w najem część nieruchomości komunalnej w Brusach 2019-06-10 08:56:38
dokument Zarządzenie Nr 117/19 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów "Piękna Wieś Pomorska 2019" "Piękna posesja nierolnicza na terenie miasta i gminy Brusy" 2019-06-19 13:31:56
dokument Zarządzenie Nr 118/19 z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2019-06-10 08:58:07
dokument Zarządzenie Nr 119/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prezentacji przygotowanych w ramach gminnego konkursu czytelniczego na najciekawszą prezentację książki BRUSCROSSING ? CZYLI HAPPENING CZYTELNICZY 2019-06-19 08:41:09
dokument Zarządzenie Nr 120/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-06-10 09:08:13
dokument Zarządzenie Nr 121/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2019-06-11 14:55:41
dokument Zarządzenie Nr 124/19 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2019-06-12 10:28:57
dokument Zarządzenie Nr 125/19 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu 2019-06-25 14:02:37
dokument Zarządzenie Nr 126/19 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-06-18 09:03:55
dokument Zarządzenie Nr 127/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach 2019-06-19 08:08:09
dokument Zarządzenie Nr 128/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach 2019-06-19 08:10:27
dokument Zarządzenie Nr 129/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku W sprawie skierowania pani Anny Zagórskiej do odbycia służby przygotowawczej 2019-06-26 08:23:47
dokument Zarządzenie Nr 130/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych 2019-07-12 13:06:20
dokument Zarządzenie Nr 131/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-06-27 14:59:34
dokument Zarządzenie Nr 132/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-06-27 15:01:13
dokument Zarządzenie Nr 133/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2019-06-27 10:42:09
dokument Zarządzenie Nr 134/19 z dnia 15 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok oraz w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2019 r. 2019-06-27 10:37:10
dokument Zarządzenie Nr 135/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w prawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dokumentacje projektową dróg w Gminie Brusy" 2019-06-27 10:39:24
dokument Zarządzenie Nr 136/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej w Brusach 2019-07-01 14:50:28
dokument Zarządzenie Nr 137/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2019 r. 2019-07-11 10:24:32
dokument Zarządzenie Nr 138/19 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku żywiołu, który miał miejsce na terenie gminy Brusy 2019-07-04 09:24:31
dokument Zarządzenie Nr 139/19 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach 2019-07-03 08:48:18
dokument Zarządzenie Nr 140/19 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brusach 2019-07-03 08:49:07
dokument Zarządzenie Nr 141/19 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-07-12 09:31:37
dokument Zarządzenie Nr 142/19 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat sięgających powyżej 20 tys zł w budynkach/lokalach mieszkalnych i budynkach gospodarczych powstałych w wyniku działania żywiołu, który miał miejsce na terenie gminy Brusy 2019-07-04 09:25:19
dokument Zarządzenie Nr 143/19 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat sięgających poniżej 20 tys zł w budynkach/lokalach mieszkalnych i budynkach gospodarczych powstałych w wyniku działania żywiołu, który miał miejsce na terenie gminy Brusy 2019-07-04 09:26:10
dokument Zarządzenie Nr 144/19 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne" dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" 2019-07-09 09:04:03
dokument Zarządzenie Nr 145/19 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Przebudowę skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni" 2019-07-09 09:06:37
dokument Zarządzenie Nr 146/19 z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy" 2019-07-09 09:08:40
dokument Zarządzenie Nr 147/19 z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-10 12:14:41
dokument Zarządzenie Nr 148 z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-10 12:15:39
dokument Zarządzenie Nr 149/19 z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-10 12:17:35
dokument Zarządzenie Nr 150/19 z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie przyznania spółkom wodnym z terenu Gminy Brusy dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy w 2019 r. 2019-07-11 14:52:18
dokument Zarządzenie Nr 151/19 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy 2019-07-12 13:08:56
dokument Zarządzenie Nr 152/19 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmiany na stanowisku Zastępcy Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2019-07-29 09:50:37
dokument Zarządzenie Nr 153/19 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2019-07-29 09:52:19
dokument Zarządzenie Nr 154/19 z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2019-07-29 09:53:50
dokument Zarządzenie Nr 155/19 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2019-07-29 09:55:26
dokument Zarządzenie Nr 156/19 z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-08-02 08:20:39
dokument Zarządzenie Nr 157/19 z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2019-08-05 07:59:05
dokument Zarządzenie Nr 158/19 z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania środka trwałego obejmującego sieć kanalizacyjną wybudowana w ramach zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - etap II" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach 2019-08-05 08:06:33
dokument Zarządzenie Nr 159/19 z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Sympatyków Kultury "Folknij Se" złożone z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-08-07 13:13:38
dokument Zarządzenie Nr 160/19 z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Brusy w 2019 roku 2019-08-07 13:15:44
dokument Zarządzenie Nr 161/19 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z nieruchomości komunalnej w Czarnowie 2019-08-08 08:47:51
dokument Zarządzenie Nr 162/19 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Przebudowę skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni" 2019-08-08 14:09:39
dokument Zarządzenie Nr 163/19 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Rewitalizacja części miasta Brusy" - Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddzialania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2019-08-08 14:14:36
dokument Zarządzenie Nr 164/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-08-09 10:01:00
dokument Zarządzenie Nr 165/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2019-08-09 10:15:49
dokument Zarządzenie Nr 166/19 z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2019-08-14 11:39:02
dokument Zarządzenie Nr 167/19 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie utworzenia Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz powołania komisji ds. oceny dalszej przydatności zwróconego sprzętu i niewykorzystanych materiałów do Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej 2019-08-22 07:47:30
dokument Zarządzenie Nr 168/19 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach OPR.2110.5.2019 2019-08-21 07:45:59
dokument Zarządzenie Nr 169/19 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. audytu wewnętrznego w wymiarze jednej czwartej etatu w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.6.2019 2019-08-21 07:48:19
dokument Zarządzenie Nr 170/19 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2019-08-23 07:43:23
dokument Zarządzenie Nr 171/19 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizacje w 2019 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2017-2019 2019-08-27 13:03:44
dokument Zarządzenie Nr 172/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku złożenie z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2019-09-03 08:35:42
dokument Zarządzenie Nr 173/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie terminu przyjmowania wniosków świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brusy 2019-08-30 07:54:50
dokument Zarządzenie Nr 174/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-09-03 14:49:53
dokument Zarządzenie Nr 175/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2019-09-03 14:52:23
dokument Zarządzenie Nr 176/19 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie powołania Służby socjalnej do gospodarowania funduszem socjalnym przeznaczonym dla pracowników, emerytów i rencistów ze szkół i Przedszkola prowadzonych przez Gminę Brusy 2019-09-09 13:04:09
dokument Zarządzenie Nr 177/19 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn.: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze ", z wyłączeniem projektów grantowych" 2019-09-09 13:08:38
dokument Zarządzenie Nr 178/19 z dnia 2 września 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne" dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2019-09-09 13:13:12
dokument Zarządzenie Nr 179/19 z dnia 3 września 2019 roku oddania w użyczenie nieruchomości komunlanej 2019-09-09 13:48:31
dokument Zarządzenie Nr 180/19 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki w Kosobudach 2019-09-06 14:32:47
dokument Zarządzenie Nr 181/19 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-09-09 13:25:33
dokument Zarządzenie Nr 182/19 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę drogi Wielkie Chełmy - Krównia" 2019-09-09 13:28:07
dokument Zarządzenie Nr 183/19 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze"" 2019-09-09 13:31:25
dokument Zarządzenie Nr 184/19 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" 2019-09-09 13:33:08
dokument Zarządzenie Nr 185/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 737/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na umowę o pracę w Brusach 2019-09-06 14:35:30
dokument Zarządzenie Nr 186/19 z dnia 10 września 2019 roku w sprawie oddania w dzierżawę części działki komunalnej w Hucie 2019-09-16 12:18:50
dokument Zarządzenie Nr 187/19 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację 2019 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż Swemu Sercu" Gminy Brusy na lata 2017-2010 2019-09-18 08:20:36
dokument Zarządzenie Nr 188/19 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie przechowywania dokumentów publicznych 2019-09-18 08:22:46
dokument Zarządzenie Nr 189/19 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-09-19 10:57:22
dokument Zarządzenie Nr 190/19 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zdania zlecone z zakresu administracji 2019-09-23 10:50:05
dokument Zarządzenie Nr 192/19 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-09-23 08:08:54
dokument Zarządzenie Nr 193/19 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zdania zlecone z zakresu administracji 2019-09-23 10:53:05
dokument Zarządzenie Nr 194/19 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2017-2019 2019-09-25 10:42:05
dokument Zarządzenie Nr 195/19 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i liczby stypendiów Burmistrza Brus 2019-09-30 09:57:23
dokument Zarządzenie Nr 196/19 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2019-09-30 09:58:24
dokument Zarządzenie Nr 197/19 z dnia 2 października 2019 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego 2019-10-04 10:27:12
dokument Zarządzenie Nr 198/19 z dnia 2 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach ba 2019 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2019 r. 2019-10-04 09:52:05
dokument Zarządzenie Nr 199/19 z dnia 3 października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na Realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. "Rewitalizacja części miasta Brusy" dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Remont budynku przy ul. Chełmowskiej 4 w Brusach". 2019-10-04 10:03:41
dokument Zarządzenie Nr 200/19 z dnia 3 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2019-10-10 12:05:35
dokument Zarządzenie Nr 201/19 z dnia 3 października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy" 2019-10-04 10:07:35
dokument Zarządzenie Nr 202/19 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2019-10-10 12:07:15
dokument Zarządzenie Nr 203/19 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-10-11 11:27:45
dokument Zarządzenie Nr 204/19 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zdania zlecone z zakresu administracji 2019-10-14 11:21:30
dokument Zarządzenie Nr 205/19 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dokumentację projektową ulic w centrum Brus - Etap I: Przebudowa ul. Polnej w Brusach" 2019-10-11 11:52:58
dokument Zarządzenie Nr 206/19 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie przekazania środka trwałego obejmującego sieć kanalizacyjna i wodociągowa wybudowaną w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno-Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie Gminy Brusy" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach 2019-10-22 09:37:08
dokument Zarządzenie nr 207/19 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2019-11-12 14:47:41
dokument Zarządzenie Nr 208/19 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji przeprowadzanej w 2019 r. 2019-11-12 14:24:56
dokument Zarządzenie Nr 209/19 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji prowadzonej w 2019 r. 2019-11-12 14:00:21
dokument Zarządzenie nr 210/19 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji prowadzonej w 2019 r. 2019-11-12 14:44:22
dokument Zarządzenie Nr 211/19 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dokumentacje projektową ulic w centrum Brus - Etap I: Przebudowa ul. Polnej w Brusach" 2019-10-25 14:28:31
dokument Zarządzenie Nr 212/19 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2019-10-30 13:05:19
dokument Zarządzenie Nr 213/19 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej 2019-11-12 13:58:13
dokument Zarządzenie Nr 214/19 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2019-10-30 13:20:54
dokument Zarządzenie Nr 215/19 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w Gminie Brusy 2019-10-30 08:47:38
dokument Zarządzenie Nr 216/19 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-10-30 13:06:56
dokument Zarządzenie Nr 217/19 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zdania zlecone z zakresu administracji 2019-11-04 08:33:35
dokument Zarządzenie Nr 218/19 z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie skierowania Pani Eweliny Kiedrowicz do odbycia służby przygotowawczej 2019-11-06 14:55:15
dokument Zarządzenie nr 219/19 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na 2019-11-12 14:31:00
dokument Zarządzenie nr 220/19 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ulicy Słonecznej w Zalesiu" 2019-11-12 14:33:04
dokument Zarządzenie Nr 221/19 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-11-12 10:49:54
dokument Zarządzenie Nr 222/19 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad rozliczania mediów użytkowników budynku komunalnego w Brusach przy ul. Armii Krajowej 1 2019-11-12 10:13:46
dokument Zarządzenie Nr 223/19 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2019-11-12 10:19:55
dokument Zarządzenie Nr 224/19 z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Żłobka w Brusach 2019-11-12 10:52:28
dokument Zarządzenie Nr 225/19 z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość komunalną w Męcikale 2019-11-12 10:22:44
dokument Zarządzenie nr 226/19 z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2019-11-15 07:15:39
dokument Zarządzenie nr 227/19 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-11-19 09:07:01
dokument Zarządzenie Nr 228/19 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2019-11-21 07:24:23
dokument Zarządzenie Nr 229/19 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2019-11-21 07:26:44
dokument Zarządzenie Nr 230/19 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za centralne ogrzewanie w budynku komunalnym w Kosobudach przy ul. Czerskiej 11 2019-11-27 07:46:27
dokument Zarządzenie Nr 231/19 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Armii Krajowej w Brusach" 2019-11-26 08:40:20
dokument Zarządzenie Nr 232/19 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej 2019-12-11 10:45:38
dokument Zarządzenie Nr 233/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2019 r. 2019-12-04 07:55:30
dokument Zarządzenie Nr 234/19 z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg na ternie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2019/2020" 2019-12-06 08:34:04
dokument Zarządzenie Nr 235/19 z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-12-06 08:35:52
dokument Zarządzenie Nr 236/19 z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-12-11 08:05:15
dokument Zarządzenie Nr 237/19 z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2019-12-11 10:38:11
dokument Zarządzenie Nr 238/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie określenia opłat i zasad najmu świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń w obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy Brusy 2020-01-02 14:30:56
dokument Zarządzenie Nr 240/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2020-01-02 09:45:05
dokument Zarządzenie Nr 241/19 z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2019/2020" 2019-12-17 09:17:52
dokument Zarządzenie Nr 242/19 z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowych obejmującego zadania: "Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu" oraz "Rozbudowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia" 2019-12-17 09:25:59
dokument Zarządzenie Nr 243/19 z dnia 13 grudnia 2019 rok w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2019-12-13 11:49:27
dokument Zarządzenie Nr 244/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2019-12-13 14:26:48
dokument Zarządzenie Nr 245/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2019-12-18 11:07:03
dokument Zarządzenie Nr 246/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.8.2019 2020-01-02 09:55:54
dokument Zarządzenie Nr 247/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-01-02 09:47:15
dokument Zarządzenie Nr 248/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia opłat i zasad najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych nieprzekazanych w trwały zarząd, stanowiących własność Gminy Brusy 2020-01-03 14:13:17
dokument Zarządzenie Nr 249/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Brusach w dniu 24 grudnia 2019 roku 2020-01-02 09:52:40
dokument Zarządzenie Nr 250/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2020-01-02 09:50:42
dokument Zarządzenie Nr 251/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2020 rok dla Urzędu Miejskiego w Brusach oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2020 rok 2020-01-02 09:58:15
dokument Zarządzenie Nr 252/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. 2020-01-03 13:10:20
dokument Zarządzenie Nr 253/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2020-01-08 10:20:34
dokument Zarządzenie Nr 254/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2020 r. 2020-01-09 09:44:01
dokument Zarządzenie Nr 255/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2020-01-20 11:26:00
dokument Zarządzenie Nr 256/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok 2020-01-29 08:12:19