Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

uchwały 2018 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr III/31/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia w części Uchwały Nr XII/111/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy 2019-01-03 08:15:53
dokument Uchwała Nr III/30/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy "Posiłek dla dzieci i uczniów" na lata 2019-2023 2019-01-03 08:12:42
dokument Uchwała Nr III/29/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023 2019-01-03 08:06:36
dokument Uchwała Nr III/28/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na 2018 rok 2019-01-03 08:03:46
dokument Uchwała Nr III/27/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2019 rok 2019-01-03 08:03:00
dokument Uchwała Nr III/26/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 2019-01-03 08:01:54
dokument Uchwała Nr II/25/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 2018-12-05 14:51:32
dokument Uchwała Nr II/24/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 2018-12-05 14:50:50
dokument Uchwała Nr II/23/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 2018-12-05 14:49:59
dokument Uchwała Nr II/22/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie podatku od nieruchomości 2018-12-05 14:49:13
dokument Uchwała Nr II/21/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-12-05 14:48:37
dokument Uchwała Nr II/20/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na rok 2018 2018-12-05 14:47:31
dokument Uchwała Nr II/19/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus 2018-12-05 14:46:32
dokument Uchwała Nr II/18/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w statutach Sołectw i Osiedli Gminy Brusy 2018-12-05 14:45:55
dokument Uchwała Nr II/17/18 z dnia 29 listopada 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Brusy 2018-12-05 14:44:47
dokument Uchwała Nr II/16/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2018-12-05 14:42:48
dokument Uchwała Nr II/15/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy 2018-12-05 14:41:36
dokument Uchwała Nr I/14/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:39:14
dokument Uchwała Nr I/13/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członów Komisji Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:38:45
dokument Uchwała Nr I/12/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:38:12
dokument Uchwała Nr I/11/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:37:36
dokument Uchwała Nr I/10/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:37:00
dokument Uchwała Nr I/9/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:36:19
dokument Uchwała Nr I/8/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:35:40
dokument Uchwała Nr I/7/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:34:41
dokument Uchwała Nr I/6/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:34:03
dokument Uchwała Nr I/5/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:33:19
dokument Uchwała Nr I/4/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:32:34
dokument Uchwała Nr I/3/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:31:54
dokument Uchwała Nr I/2/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesji Rady miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:30:00
dokument Uchwała Nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:29:04