Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż monitoringu stanu parkowej populacji nietoperzy oraz 17 budek (schronów) nietoperzowych, w tym dwie specjalnie przygotowane z kamerami i oświetleniem LED w ramach zadania pn. ?Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny? w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego