Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

 

Plan dochodów na 2017 rok wynosił 88.360.044,47 zł.

Wykonanie w kwocie 85.019.160,91 zł (96,22% planu)  przedstawiało się następująco:

 

 

I. dochody bieżące                                                                                                  80.523.805,63 zł

- subwencja ogólna                                                                                       25.177.347,00 zł       

- podstawowe dochody podatkowe                                                             11.530.930,85 zł

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

  z zakresu administracji rządowej                                                                32.578.282,53 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na programy rządowe                              443.532,61 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie

   porozumień                                                                                                         5.540,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy         1.488.769,39 zł

- dotacja celowa otrzymana z innych gmin na wychowanie przedszkolne         23.715,48 zł

- środki celowa z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu                                        336.497,51 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej          29.547,82 zł

- opłata śmieciowa                                                                                          1.519.281,77 zł

- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości                                               80.648,10 zł

- dotacja celowa na realizację projektu pn.” Aktywizacja społeczno-

  zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy” w ramach EFS                         231.315,13 zł

- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. " Szansa dla uczniów

  i uczennic-kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu

  gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych"                              1.445.287,19 zł 

- wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu samorządowego                                    122.014,75 zł

- otrzymane darowizny                                                                                      861.600,10 zł

- pozostałe dochody                                                                                       1.759.384,35 zł

- rekompensaty utraconych dochodów                                                                 7.845,00 zł

- pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego      2.882.266,05 zł

 

II. dochody majątkowe                                                                                 4.495.355,28zł

 

- dotacja celowa na realizację inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych                                                                                                                        288.000,00 zł

- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.” Czyste powietrze dla gminy Brusy”                                                                                                               42.696,50 zł

- darowizny od osób fizycznych na budowę ulic w Męcikale                            12.850,00 zł

 

-                 odszkodowanie za nieruchomości wykupione na realizację inwestycji drogowej                                                                                                                          24.988,00 zł                                                                                                                                             

- pomoc finansowa powiatu Chojnickiego na realizację zadania pn.” Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej stanowiącej drogę gminą nr 206006G”                                                                                         500.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.” Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej stanowiącej drogę gminną nr 206006G”                                                                                       601.862,00 zł

- dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn.” Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu”                                                                                                                             300.000 zł

- refundacja wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego                55.252 zł

 

-                                pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                        366.842,12 zł

 

-refundacje ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację następujących projektów                                                                             2.196.664,66 zł

 

w tym:

 

1. zakupy inwestycyjne w ramach programu pn. „ Szansa dla uczniów i uczennic-kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych ”                                                                139.470,93 zł

2.poprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-

   Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – zaliczka na

   termomodernizację szkoły w Lubni i świetlicy w Zalesiu                           2.057.193,73 zł

 

 

- dochody ze sprzedaży majątku                     106.200,00 zł00,00

 

 

Plan wydatków na 2017 rok wynosił 94.037.520,47 zł.

Wydatkowano 85.217.640,16 zł (90,62% planu) w następujących grupach wydatków :

 

I. Wydatki bieżące                                                                                                  73.058.755,78

 

- dotacje                                                                                                          2.225.962,66 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       34.230.536,87 zł

- wydatki bieżące                                                                                         36.253.374,39 zł

- obsługa długu publicznego                                                                              348.881,86 zł  

 

II. Wydatki majątkowe                                                                                           12.158.884,38 zł       

           

 

Szczegółowe dane o kształtowaniu się budżetu po stronie dochodów i wydatków w zakresie planu, jak również wykonania przedstawiają poniższe załączniki zgodnie z art.267 ust.1 ustawy

o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Lubinska 21-05-2018 11:23:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Lubinska 21-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Lubinska 21-05-2018 11:23:02