Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 2018-06-14 10:17:42
Zarządzenie nr 734/18 Burmistrza Brus z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018-06-11 10:42:33
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018-05-11 09:40:33
Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018-04-20 14:00:24
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-03-30 10:04:56
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-03-29 08:45:10
Zarządzenie nr 684/18 Burmistrza Brus z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku 2018-03-29 08:44:35