Obwieszczenie dot. wydania na wniosek Pana Mariusza Kubiszewskiego decyzji Nr GP.6220.12.2015 z dnia 21 listopada 2017 roku o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku obory w systemie chowu mieszanego (bezściółkowo 50 DJP, płytka ściółka 11 DJP) do utrzymania bydła mlecznego w obsadzie 61 DJP w istniejącym siedlisku rolnym na działce nr 73/2, obręb ewidencyjny Czarnowo, gm. Brusy "