Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2017r.