INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Planowane dochody gminy Brusy na 2017 rok wynoszą 67.928.149 .

Wykonanie za I półrocze w kwocie 37.601.572 zł (55,35% planu),przedstawiało się następująco:

 

I. dochody bieżące                                                                                         37.330.913 zł (59,17% planu)

- subwencja                                                                                          14.481.292 zł (57,58%)            

-  dochody podatkowe i opłaty lokalne                                           6.769.124 zł     (51,91%)  

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące   13.556.367 zł                                                                                                                                  (62,29%)

- dotacja celowa otrzymane od jst                                                               12.141 zł     (32,62 %)

- dotacje celowe w ramach środków unijnych                                       1.636.102 zł     (84,15 %)      

- pozostałe dochody                                                                                  875.887 zł                (75,48%)

 

II. dochody majątkowe                                                                            270.659 zł     (5,60 %)

- dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa                                    139.471 zł      (4,70%)

- sprzedaż składników majątkowych                                                        131.188 zł     (49,51%)

 

            Planowany wydatki gminy Brusy na 2017 rok wynoszą 69.475.660 zł.

Wykonanie za I półrocze w kwocie 32.314.852 zł (46,51% planu), przedstawiało się następująco:

I. wydatki bieżące                                                                                      31.789.069 zł    (53,51% planu) 

- dotacje                                                                                                1.230.190 zł    (53,74%)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         12.688.663 zł    (60,53%)

- wydatki bieżąc                                                                                    17.677.674            zł    (49,65%)                                                                                  10.124.794zł(47,16)

- obsługa długu publicznego                                                                192.542 zł    (43,88%) 

II. wydatki majątkowe                                                                        525.783 zł  (5,22 planu)  

 

Szczegółowe dane o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu przedstawiają poniższe załączniki zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXII/276/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29.06.2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Lubinska 18-10-2017 14:34:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Lubinska 18-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Lubinska 18-10-2017 14:34:04