Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w 2016 roku 2015-12-29 11:43:34
Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku 2015-12-29 10:33:41
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu 2015-12-14 13:07:41
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2015-11-23 13:59:49
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2015-10-16 14:38:11
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu 2015-09-29 09:22:41
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015r. 2015-05-08 10:13:31
Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2015 roku. 2015-04-24 13:08:08
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu 2015-04-22 14:30:44
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2015-03-31 12:53:42
Zarządzenie nr 38/15 Burmistrza Brus z dnia 3 lutego 2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/15 Burmistrza Brus z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2015 roku 2015-02-05 13:03:34
Zarządzenie nr 36/15 Burmistrza Brus z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2015 roku 2015-01-29 15:15:24