Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2016-12-01 13:53:53
Zarządzenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy" 2016-10-31 14:29:01
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2016-10-25 14:04:34
Dyrektor M-GOPS w Brusach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy" 2016-10-05 14:43:01
Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku 2016-08-11 09:59:35
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2016-08-05 14:02:46
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2016-06-28 14:12:36
Informacja o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu 2016-06-24 13:56:01
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 2016-06-13 14:51:37
Zarządzenie Nr 303/16 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-06-03 09:58:46
Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku 2016-04-14 12:42:45
Zarządzenie nr 282/16 Burmistrza Brus z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-04-14 12:36:07
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym 2016-03-30 07:49:49
Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku 2016-03-16 09:29:06
Zarządzenie nr 254/16 Burmistrza Brus z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku 2016-02-19 15:32:29