plan pracy Komisji Rady Miejskiej w Brusach na 2017 rok