Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia 2017 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 439/17 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2017 rok dla Urzędu Miejskiego w Brusach oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2017 rok 2017-01-31 09:24:31
Zarządzenie Nr 440/17 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach 2017-02-01 08:07:53
Zarządzenie Nr 441/17 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach 2017-02-01 08:10:29
Zarządzenie Nr 442/A/17 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 412/16 z dnia 17.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej 2017-03-29 14:08:53
Zarządzenie Nr 442/17 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Męcikale 2017-02-01 08:12:51
Zarządzenie Nr 443/17 z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2017-01-04 11:57:59
Zarządzenie Nr 444/17 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2017 rok 2017-01-09 11:21:32
Zarządzenie Nr 445/17 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Brusy na 2017 rok 2017-01-13 08:43:02
Zarządzenie Nr 446/17 z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu sprawdzeń na 2017 r. w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Brusach 2017-01-13 14:37:27
Zarządzenie Nr 447/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania środków trwałych obejmujących sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową wybudowana w ramach zadania pn. "Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach 2017-01-26 14:06:02
Zarządzenie Nr 448/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-01-25 14:55:14
Zarządzenie Nr 449/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości w Brusach 2017-01-26 12:20:09
Zarządzenie Nr 450/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok 2017-01-25 14:57:56
Zarządzenie Nr 451/17 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok 2017-02-15 08:05:23
Zarządzenie Nr 452/17 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2017 roku 2017-02-13 14:56:10
Zarządzenie Nr 453/17 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 rok 2017-02-14 11:16:29
Zarządzenie Nr 454/17 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-02-16 14:48:42
Zarządzenie Nr 455/17 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 452/17 Burmistrza Brus z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2017 roku 2017-02-13 14:59:10
Zarządzenie Nr 456/17 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-02-14 09:38:08
Zarządzenie Nr 457/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia zasad przygotowywania umów i prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Brusach 2017-02-28 08:55:00
Zarządzenie Nr 458/17 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-02-16 07:49:53
Zarządzenie Nr 459/17 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy" 2017-02-20 12:27:49
Zarządzenie Nr 460/17 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brusy 2017-02-24 14:15:17
Zarządzenie Nr 461/17 z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miejskim w Brusach w 2017 roku 2017-03-03 14:54:15
Zarządzenie Nr 462/17 z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Brusy" 2017-03-15 07:43:26
Zarządzenie Nr 463/17 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2017 roku 2017-03-17 08:18:24
Zarządzenie Nr 464/17 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku komunalnym w Brusach przy ul. Wojska Polskiego 52 2017-03-16 09:35:26
Zarządzenie Nr 465/17 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie gminy Brusy przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2017). 2017-03-16 09:16:43
Zarządzenie Nr 466/17 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017 jednostek organizacyjnych Gminy Brusy 2017-04-10 08:09:16
Zarządzenie Nr 467/17 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Temis - Brda złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-03-29 12:56:46
Zarządzenie Nr 468/17 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy 2017-03-28 15:36:24
Zarządzenie Nr 469/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-04-03 08:16:15
Zarządzenie Nr 470/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku komunalnym w Brusach przy ul. Wojska Polskiego 52 2017-04-03 08:19:00
Zarządzenie Nr 471/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze stadionu w Brusach 2017-04-03 08:21:19
Zarządzenie Nr 472/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok 2017-04-04 08:53:04
Zarządzenie Nr 473/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2017-04-04 09:00:17
Zarządzenie Nr 474/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego 2017-04-04 08:55:53
Zarządzenie Nr 475/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-04-05 09:22:53
Zarządzenie Nr 476/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-04-04 09:03:28
Zarządzenie Nr 477/17 z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową dróg w gminie Brusy" 2017-04-05 13:10:34
Zarządzenie Nr 478/17 z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę dróg w miejscowości Leśno i Leśno-Wybudowanie" 2017-04-12 08:50:50
Zarządzenie Nr 479/17 z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-04-19 12:02:41
Zarządzenie Nr 480/17 z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze stadionu w Brusach 2017-04-20 13:23:24
Zarządzenie Nr 481/17 z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach" 2017-04-21 08:16:22
Zarządzenie Nr 482/17 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok 2017-05-04 09:39:00
Zarządzenie Nr 483/17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie "Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach" 2017-04-25 10:59:17
Zarządzenie Nr 484/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 rok 2017-05-04 09:44:56
Zarządzenie Nr 485/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-05-04 10:38:36
Zarządzenie Nr 486/17 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego 2017-05-05 14:29:34
Zarządzenie Nr 487/17 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie nabycia mienia państwowego w drodze komunalizacji 2017-05-05 14:30:40
Zarządzenie Nr 488/17 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach drogowej i sanitarnej nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach"" 2017-05-09 14:07:46
Zarządzenie Nr 489/17 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 302/16 Burmistrza Brus z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach 2017-05-09 15:22:58
Zarządzenie Nr 490/17 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2017-05-17 10:25:39
Zarządzenie Nr 491/17 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-05-22 12:40:51
Zarządzenie Nr 492/17 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-05-19 15:00:21
Zarządzenie Nr 493/17 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-05-30 13:38:38
Zarządzenie Nr 494/17 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie wykupu działki pod przepompownię ścieków. 2017-05-26 08:20:39
Zarządzenie Nr 495/17 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czapiewicach 2017-05-30 13:41:32
Zarządzenie Nr 496/17 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Męcikale 2017-05-30 13:42:50
Zarządzenie Nr 497/17 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie 2017-05-30 13:44:54
Zarządzenie Nr 498/17 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2017 roku 2017-06-08 14:27:06
Zarządzenie Nr 499/17 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach 2017-05-30 13:47:39
Zarządzenie Nr 500/1/17 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach 2017-06-13 12:35:26
Zarządzenie Nr 500/17 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy 2017-06-08 14:49:58
Zarządzenie Nr 501/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania Służby socjalnej do gospodarowania funduszem socjalnym przeznaczonym dla pracowników, emerytów i rencistów ze szkół i Przedszkola prowadzonych przez Gminę Brusy 2017-06-09 10:02:52
Zarządzenie Nr 502/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-06-09 10:20:13
Zarządzenie Nr 503/17 z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2017" 2017-06-13 12:56:40
Zarządzenie Nr 504/17 z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach 2017-06-08 10:37:56
Zarządzenie Nr 505/17 z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach 2017-06-08 10:40:00
Zarządzenie Nr 506/17 z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2017 rok 2017-06-09 11:52:01
Zarządzenie Nr 507/17 z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2017-06-09 10:16:57
Zarządzenie Nr 508/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2017 rok 2017-06-13 11:09:49
Zarządzenie Nr 509/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Czapiewicach 2017-06-21 13:36:47
Zarządzenie Nr 510/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Męcikale 2017-06-21 13:39:23
Zarządzenie Nr 511/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie 2017-06-21 13:43:14
Zarządzenie Nr 512/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 rok + załączniki 2017-06-23 14:34:02
Zarządzenie Nr 513/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zdania zlecone z zakresu administracji 2017-06-22 08:20:40
Zarządzenie Nr 514/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-06-21 14:49:08
Zarządzenie Nr 515/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach 2017-06-28 14:05:02
Zarządzenie Nr 516/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach 2017-06-28 14:08:12
Zarządzenie Nr 517/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2017-06-27 15:05:53
Zarządzenie Nr 518/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy - Wybudowanie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", PROW na lata 2014-2020" 2017-06-27 14:52:24
Zarządzenie Nr 519/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2610G". 2017-06-27 15:01:41
Zarządzenie Nr 520/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia epizodu praktycznego w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "SOSNA-2017" jako miejskiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "BRUSY-2017" 2017-06-28 09:39:42
Zarządzenie Nr 521/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok 2017-06-30 12:08:34
Zarządzenie Nr 522/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z terenów rekreacyjno-sportowych w gminie Brusy 2017-06-29 08:55:06
Zarządzenie Nr 523/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie ewidencji księgowej podatku od towarów i usług w Urzędzie Miejskim w Brusach 2017-07-17 10:51:16
Zarządzenie Nr 524/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czapiewicach 2017-07-17 11:10:48
Zarządzenie Nr 525/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie 2017-07-17 11:08:12
Zarządzenie Nr 526/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy" 2017-07-17 11:21:30
Zarządzenie Nr 527/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 rok 2017-07-17 10:58:49
Zarządzenie Nr 528/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-07-17 10:54:05
Zarządzenie Nr 529/17 Burmistrza Brus z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej w Brusach 2017-07-24 13:30:58
Zarządzenie Nr 530/17 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 387/2013 Burmistrza Brus z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brusy 2017-07-17 10:05:21
Zarządzenie Nr 531/17 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2017-07-26 09:58:46
Zarządzenie Nr 532/17 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Męcikale 2017-07-27 09:06:14
Zarządzenie Nr 533/17 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach 2017-07-27 08:20:58
Zarządzenie Nr 534/17 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach 2017-07-27 09:10:41
Zarządzenie Nr 535/17 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 rok 2017-07-17 10:42:37
Zarządzenie Nr 536/17 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-07-17 10:38:51
Zarządzenie Nr 537/17 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok 2017-07-21 09:17:09
Zarządzenie Nr 538/17 Burmistrza Brus z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn."Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25, i 512/52 w m. Brusy" 2017-07-24 13:26:09
Zarządzenie Nr 539/17 z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brusy - edycja 2017" 2017-07-27 09:25:34
Zarządzenie Nr 540/17 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Justyny Meller, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-27 09:20:30
Zarządzenie Nr 541/17 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Miszewskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-27 09:15:49
Zarządzenie Nr 542/17 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pana Pawła Ossowskiego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-27 09:22:28
Zarządzenie Nr 543/17 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalne w Brusach 2017-07-26 10:15:17
Zarządzenie Nr 544/17 z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach 2017-09-05 15:08:46
Zarządzenie Nr 545/17 z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brusach 2017-09-05 15:10:00
Zarządzenie Nr 546/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok 2017-08-08 10:14:49
Zarządzenie Nr 547/17 z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-08-09 09:30:36
Zarządzenie Nr 548/17 z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2017 rok 2017-08-08 10:16:40
Zarządzenie Nr 549/17 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-09-04 09:51:38
Zarządzenie Nr 550/17 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-09-04 09:57:36
Zarządzenie Nr 551/17 z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku żywiołu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Brusy 2017-09-18 09:07:49
Zarządzenie Nr 552/17 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-09-04 10:01:55
Zarządzenie Nr 553/17 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy 2017-09-04 10:06:43
Zarządzenie Nr 554/17 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-09-04 10:11:13
Zarządzenie Nr 555/17 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-09-04 10:13:53
Zarządzenie Nr 556/17 z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie terminu przyjmowania wniosków świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brusy 2017-09-04 10:19:33
Zarządzenie Nr 557/17 z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" 2017-09-04 10:22:56
Zarządzenie Nr 558/17 z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-09-04 10:27:24
Zarządzenie Nr 559/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 r. 2017-09-04 10:29:58
Zarządzenie Nr 560/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 432/16 Burmistrza Brus z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Brusy 2017-09-05 12:11:08
Zarządzenie Nr 561/17 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-09-05 13:48:36
Zarządzenie Nr 562/17 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-09-06 16:31:13
Zarządzenie Nr 563/17 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w budynkach/lokalach mieszkalnych powstałych w wyniku działania żywiołu 11 sierpnia 2017 r. na terenie gminy Brusy 2017-10-18 14:22:58
Zarządzenie Nr 564/17 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia o udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, wzoru wniosku o udzielenie nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnych oraz wniosku o zorganizowanie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Brusy 2017-09-28 14:29:40
Zarządzenie Nr 565/17 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie powołania Służby socjalnej do gospodarowania funduszem socjalnym przeznaczonym dla pracowników, emerytów i rencistów ze szkół i Przedszkola prowadzonych przez Gminę Brusy 2017-09-18 08:23:10
Zarządzenie Nr 566/17 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w budynkach gospodarczych powstałych w wyniku działania żywiołu 11 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Brusy, na podstawie wniosku o pomoc finansową powyżej 20.000 zł. 2018-01-12 09:18:42
Zarządzenie Nr 567/17 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie powołania zespołów ds. szacowania strat w budynkach/lokalach mieszkalnych i gospodarczych powstałych w wyniku działania żywiołu 11 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Brusy, na podstawie wniosku o pomoc finansową do 20.000 zł. 2018-01-12 09:15:50
Zarządzenie Nr 568/17 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizacje drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik" 2017-09-15 09:51:51
Zarządzenie Nr 569/17 z dnia 8 września 2017 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z nieruchomości komunalnej w Główczewicach 2017-09-15 09:58:43
Zarządzenie Nr 570/17 z dnia 8 września 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-09-15 09:40:44
Zarządzenie Nr 571/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2017-09-15 09:54:59
Zarządzenie Nr 572/17 z dnia 13 września 2017 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego 2017-09-28 11:41:58
Zarządzenie Nr 573/17 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 r. 2017-09-19 13:16:58
Zarządzenie Nr 574/17 z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-09-19 09:43:15
Zarządzenie Nr 575/17 z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-09-25 09:28:59
Zarządzenie Nr 576/17 z dnia 15 września 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ulicy Długiej w Męcikale" 2017-09-18 11:07:13
Zarządzenie Nr 577/17 z dnia 15 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Temis-Brda złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-09-19 13:10:12
Zarządzenie Nr 578/17 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości w Czyczkowach 2017-09-28 11:15:06
Zarządzenie Nr 579/17 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-09-29 09:03:58
Zarządzenie Nr 580/17 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy 2017-10-02 09:57:24
Zarządzenie Nr 581/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok i w sprawie zmiany planu funduszu sołeckiego na 2017 rok 2017-10-03 11:18:07
Zarządzenie Nr 582/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-10-04 14:30:48
Zarządzenie Nr 583/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-10-03 11:23:29
Zarządzenie Nr 584/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości i liczby stypendiów Burmistrza Brus 2017-10-04 14:31:53
Zarządzenie Nr 585/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-10-06 11:12:45
Zarządzenie Nr 586/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-10-09 11:55:14
Zarządzenie Nr 587/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2017 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia ?Pomóż Swemu Sercu? Gminy Brusy na lata 2017-2019 2017-10-03 11:43:37
Zarządzenie Nr 588/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2017 i 2018 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn. "Zdrowy ząbek" na lata 2014-2019 2017-10-03 11:48:34
Zarządzenie Nr 589/17 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ulicy Długiej w Męcikale" 2017-10-12 09:56:04
Zarządzenie Nr 590/17 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie powołanie komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Rozbudowę drogi Małe Chełmy - Rolbik" 2017-10-18 14:25:07
Zarządzenie Nr 591/17 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przyznania spółkom wodnym z terenu Gminy Brusy dotacji celowej 2017 r. 2017-10-31 11:43:59
Zarządzenie Nr 592/17 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację w 2017 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2017-2019 2017-10-20 08:59:35
Zarządzenie Nr 593/17 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2016 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2017-2019 2017-10-23 07:49:32
Zarządzenie Nr 594/17 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-10-24 11:08:56
Zarządzenie Nr 595/17 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy 2017-10-31 10:03:30
Zarządzenie Nr 596/17 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-10-25 12:20:40
Zarządzenie Nr 597/17 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wykupu działki na cel publiczny 2017-10-25 13:56:24
Zarządzenie Nr 598/17 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-10-26 11:00:39
Zarządzenie Nr 599/17 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2017-10-27 09:34:45
Zarządzenie Nr 600/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2017/2018" 2017-10-27 11:19:16
Zarządzenie Nr 601/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2017-11-23 07:50:22
Zarządzenie Nr 602/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 la 2017-11-23 07:55:02
Zarządzenie Nr 603/17 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Naprawę dróg gminnych" 2017-11-03 10:00:21
Zarządzenie Nr 604/17 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi Małe Chełmy - Rolbik"" 2017-11-03 10:03:38
Zarządzenie Nr 605/17 z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-11-03 11:44:25
Zarządzenie Nr 606/17 z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-11-15 11:16:41
Zarządzenie Nr 607/17 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-11-07 14:06:40
Zarządzenie Nr 608/17 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 i 2018 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym Gminy Brusy pn. "Zdrowy ząbek" na lata 2014-2019 2017-11-03 12:42:45
Zarządzenie Nr 609/17 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Brusach, dotyczącej planów i zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych na czas pokoju oraz mobilizacji i w czasie wojny 2017-11-08 08:30:14
Zarządzenie Nr 610/17 z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-11-06 14:44:19
Zarządzenie Nr 611/17 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy 2017-11-09 14:38:48
Zarządzenie Nr 612/17 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-11-07 15:56:52
Zarządzenie Nr 613/17 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie nabycia mienia państwowego w drodze komunalizacji 2017-11-13 14:03:45
Zarządzenie Nr 614/17 z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego "Na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brusy - nawałnica" 2017-11-13 14:06:42
Zarządzenie Nr 615/17 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zniesienia klauzuli tajności "ZASTRZEŻONE" na wymienionych w zarządzeniu dokumentach niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTZREŻONE" 2017-11-14 12:37:46
Zarządzenie Nr 616/17 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2017-11-16 14:32:50
Zarządzenie Nr 617/17 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2022 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i materiałami informacyjnymi 2017-11-16 14:35:15
Zarządzenie Nr 618/17 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok 2017-11-16 14:37:00
Zarządzenie Nr 619/17 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Temis ? Brda złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-11-20 13:26:27
Zarządzenie Nr 620/17 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej 2017-11-23 08:02:14
Zarządzenie Nr 621/17 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji przeprowadzanej w 2017 r. 2017-11-23 08:04:50
Zarządzenie Nr 622/17 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkań w budynku komunalnym w Kosobudach przy ul. Czerskiej 11 2017-11-29 08:17:23
Zarządzenie Nr 623/17 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 619/17 Burmistrza Brus z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Temis ? Brda złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-11-24 08:06:55
Zarządzenie Nr 624/17 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-11-28 08:34:39
Zarządzenie Nr 625/17 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-12-04 13:41:32
Zarządzenie Nr 626/17 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik - etap III" 2017-12-04 13:35:24
Zarządzenie Nr 627/17 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Brusy" 2017-12-04 13:38:56
Zarządzenie Nr 628/17 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-12-07 09:06:19
Zarządzenie Nr 629/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-12-04 13:21:03
Zarządzenie Nr 630/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017-2022 2017-12-04 13:18:16
Zarządzenie Nr 631/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnych w gminie Brusy 2017-12-06 12:10:45
Zarządzenie Nr 632/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok 2017-12-04 13:40:39
Zarządzenie Nr 633/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 341/09 Burmistrza Brus z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Brusach 2017-12-12 15:41:19
Zarządzenie Nr 634/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 245/12 Burmistrza Brus z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Brusach 2017-12-12 15:42:12
Zarządzenie Nr 635/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przekazania środka trwałego cysterny - hakowca na wodę pitną zakupioną w ramach zadania pn. "Zakup cysterny do przewozu wody pitnej dla mieszkańców gminy" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach 2017-12-07 08:50:55
Zarządzenie Nr 636/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-12-07 08:47:08
Zarządzenie Nr 637/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-12-07 08:45:51
Zarządzenie Nr 638/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-12-07 08:44:31
Zarządzenie Nr 639/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-12-07 08:42:30
Zarządzenie Nr 640/A/17 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach 2018-01-19 12:55:38
Zarządzenie Nr 640/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-12-07 08:40:57
Zarządzenie Nr 641/17 z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-12-08 14:48:08
Zarządzenie Nr 642/17 z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2017-12-14 11:51:38
Zarządzenie Nr 643/17 z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Brusy 2017-12-15 07:41:59
Zarządzenie Nr 644/17 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach 2017-12-21 14:29:50
Zarządzenie Nr 645/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-12-12 15:43:19
Zarządzenie Nr 646/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-12-12 15:44:03
Zarządzenie Nr 647/17 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2017-12-14 11:50:00
Zarządzenie Nr 648/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2017 r. oraz przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2018 r. 2018-01-05 09:57:27
Zarządzenie Nr 649/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-12-21 12:31:13
Zarządzenie Nr 650/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usługę utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2018" 2017-12-21 14:58:48
Zarządzenie Nr 651/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-12-27 11:24:07
Zarządzenie Nr 652/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-01-11 13:26:56
Zarządzenie Nr 653/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2017-12-28 13:53:05
Zarządzenie Nr 654/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2018-01-03 13:00:26
Zarządzenie Nr 655/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok 2018-01-05 11:58:39
Zarządzenie Nr 656/B/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-01-11 13:16:06
Zarządzenie Nr 656/A/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2018-01-09 15:26:24
Zarządzenie Nr 656/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2018-01-03 12:35:30