Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brusy za 2017 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK 2018-05-21 11:14:54
STUACJA FINANSOWA GMINY NA KONIEC ROKU 2017 2018-05-21 11:15:51
WYKONANIE DOCHODÓW ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (tabela + opis) 2018-05-21 11:13:30
WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (tabela + opis + Fundusz Sołecki) 2018-05-21 11:13:47
DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESIE od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 2018-05-21 11:16:31
REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES 2018-05-21 11:16:46
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 2018-05-21 11:17:04
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. STOPIEŃ ZAAWANSOWNIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 2018-05-21 11:17:16
STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 2018-05-21 11:17:28
STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 2018-05-21 11:17:39
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018-05-21 11:17:50
INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2018-05-21 11:18:02
POMOC PUBLICZNA, UMORZENIA, ULGI ,ODROCZENIA, ROZŁOŻENIE NA RATY 2018-05-21 11:18:16
SPRAWOZDANIE ROCZNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI 2018-05-21 11:18:27
BUDŻET GMINY W UJĘCIU GRAFICZNYM 2018-05-21 11:18:36