Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2016r.