Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach Unii Europejskiej

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

 

Opłaty:

 • inne czynności kierownika USC – 11 zł 
 • ewentualne pełnomocnictwo – 17 zł

 

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

 

Jednostka odpowiadająca:

 • Urząd Stanu Cywilnego

 

Uwagi:

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce wyznaczonego do prowadzenia sprawy.

 

Dokumenty:

 • - wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
 • - załączniki:
    1) oryginał orzeczenia o rozwodzie z klauzulą prawomocności wydane przez sąd oraz jego urzędowe tłumaczenie,
    2) oryginał zaświadczenia ,wydanego  przez sąd , który wydał orzeczenie o rozwodzie, zgodnie z art. 39 rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz         uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz jego urzędowe tłumaczenie.

 

W przypadku gdy orzeczenie było wydane w postępowaniu zaocznym strona, która stara się uzyskać uznanie orzeczenia i stwierdzenie jego wykonalności w kraju zobowiązana jest ponadto do przedstawienia :

 • oryginału lub wierzytelnego odpisu dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie przeciwnej oraz jego urzędowe tłumaczenie lub,
 • dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem oraz jego urzędowe tłumaczenie   

Załączniki do pobrania

1 wniosek o uznanie wyroku rozwodowego UE.pdf (PDF, 91KB) 2016-07-11 14:33:18 191 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 11-07-2016 14:29:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Mochol 11-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 11-07-2016 14:33:18