2016

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Protokół kontroli Nr 5/MR/06/16 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach 2018-04-23 10:22:59
Protokół kontroli Nr 2/MR/10/16 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach 2018-04-23 10:21:38
Protokół kontroli Nr 1/MR/10/16 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach 2018-04-23 10:20:40
Informacja pokontrolna Nr 109/P/1/15/I z kontroli realizacji projektu "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brusy" 2018-04-23 09:48:38
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach 2017-01-24 10:01:39
Wystąpienie pokontrolne z kontroli zwykłej z dnia 17 listopada 2016 r. dotyczącej poprawności realizacji zadań zleconych gminie przez administracje rządową z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2017-01-03 09:59:22
Protokół kontroli Nr SLU 212/2016 - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi oraz kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. 2016-11-16 08:32:52
Protokół kontroli Nr SLU175/2016 - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Kontrola w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2016-10-20 09:04:46
Kontrola ewidencji ludności i dowodów osobostych 2016-06-30 10:19:35
Protokół kontroli podatkowej 2016-04-15 09:47:47