Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydział/ Jednostka prowadząca
Wydział Środowiska i Rolnictwa – biuro nr 29 – piętro Urzędu Miejskiego w Brusach

Informacja telefoniczna
wymiar 52 3969 373;
wymiar i księgowość 52 3969 371 

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 styczna 2020 r.

 

Miesięczna opłata

Kwartalna opłata

Gospodarstwo
1-osobowe

21,00 zł

63,00 zł

Gospodarstwo
2-osobowe

40,00 zł

120,00 zł

Gospodarstwo
od 3-5 osób

61,00 zł

183,00 zł

Gospodarstwo
od 6-10 osób

90,00 zł

270,00 zł

Gospodarstwo powyżej 10 osób

94,00 zł

282,00 zł


Terminy i formy płatności
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być uiszczana bez wezwania w następujących terminach:

 • I kwartał – do 15 marca;
 • II kwartał – do 15 maja;
 • III kwartał – do 15 września;
 • IV kwartał – do 15 listopada


Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

- bezgotówkowo:

 • na indywidualny rachunek bankowy podatnika wskazany w harmonogramie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • kartą w kasie Urzędu Miejskiego w Brusach

- gotówkowo -  bez prowizji:

 • w Banku Spółdzielczym w Koronowie Oddział w Brusach
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Brusach

 

Brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym zdarzeniu burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Na podstawie powiadomienia, burmistrz wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (dwukrotność stawki opłaty podanej w powyższej tabeli).

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać i wypełnić odręcznie lub elektronicznie.

 

FORMULARZE DEKLARACJI DO POBRANIA

 1. Formularz deklaracji – do wypełnienia ręcznego. Załącznik
 2. Formularz deklaracji – do wypełnienia elektronicznego. Załącznik

Wypełniony dokument należy:

 • złożyć osobiście w biurze nr 29 tut. urzędu, lub
 • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, lub
 • przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

WAŻNE! Podaj w deklaracji prawdziwe wartości i dane – będą one bowiem podlegać kontroli! Pamiętaj także o tym, by dokonywać zmian deklaracji w każdym przypadku, gdy zmienią się dane zawarte w deklaracji – np. liczba osób zamieszkujących nieruchomość.

Dla ułatwienia kontaktu z właścicielem nieruchomości (dzierżawcą, użytkownikiem itd.) zachęcamy, aby w deklaracji, w części C.1 (poz.3) wpisać numer telefonu kontaktowego.

 

Terminy złożenia deklaracji

 • 14 dni w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
 • w przypadku śmierci mieszkańca – w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia

 

Procedury

 

Ulgi

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)
 2. Uchwała Nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r., poz. 5897)
 3. Uchwała Nr XII/111/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 2816)
 4. Uchwała Nr XI/86/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r., poz. 5896)
 5. Uchwała Nr XII/113/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 2804)
 6. Uchwała Nr XII/112/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 2803)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 08-01-2016 14:52:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Mochol 08-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Karol Goebel 13-01-2020 11:24:54