Podatek od środków transportowych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wydział/Jednostka prowadząca
Wydział Budżetu i Finansów - biuro nr 11 -  parter Urzędu Miejskiego w Brusach

 

Informacja telefoniczna:

  • wymiar i księgowość: 52 39 69 343

 

Stawki podatku od środków transportowych w 2017, w 2018 roku stawnki nie ulegną zmianie:

 - dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita
w tonach

stawka podatku w złotych

od

do

wyprodukowane

do 2000r.

wyprodukowane

po 2000r.

powyżej 3,5

5,5 włącznie

660,00

620,00

powyżej 5,5

9 włącznie

850,00

789,00

powyżej 9

poniżej 12

942,00

884,00

- dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna
(osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

1 148,00

1 148,00

13

14

1 267,00

1 267,00

14

15

1 367,00

1 367,00

15

 

1 485,00

1 485,00

trzy osie

12

17

1 278,00

1 278,00

17

19

1 400,00

1 400,00

19

21

1 518,00

1 518,00

21

23

1 638,00

1 638,00

23

25

1 733,00

1 859,00

25

 

1 850,00

1 859,00

cztery osie i więcej

12

25

1 872,00

1 872,00

25

27

1 949,00

1 949,00

27

29

2 068,00

2 068,00

29

31

2 540,00

2 771,00

31

 

2 606,00

2 771,00

- dla ciągników siodłowych i balastowych  przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

dopuszczalna masa całkowita w tonach

stawka podatku w złotych

od

do

wyprodukowane do 2000r.

wyprodukowane po 2000r.

3,5

poniżej 12

801,00

794,00

- dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna
(osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

1 132,00

1 148,00

18

25

1 447,00

1 447,00

25

31

1 485,00

1 508,00

31

 

1 664,00

2 141,00

trzy osie i więcej

12

40

1 784,00

2 040,00

40

 

2 614,00

2 793,00

- dla przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita w tonach

stawka podatku w złotych

od

do

wyprodukowane do 2000r.

wyprodukowane po 2000r.

7

poniżej 12

730,00

668,00

- dla przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna
(osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

633,00

634,00

18

25

793,00

805,00

25

 

920,00

920,00

dwie osie

12

28

850,00

850,00

28

33

1 009,00

1 009,00

33

38

1 286,00

1 486,00

38

 

1 669,00

1 956,00

trzy osie i więcej

12

38

1 069,00

1 084,00

38

 

1 257,00

1 452,00

- dla autobusów:

liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

stawka podatku w złotych

mniej niż

równej
lub
wyższej

wyprodukowane do 2000r.

wyprodukowane po 2000 r.

22

 -

1 000,00

900,00

 -

22

1 200,00

1 140,00

 

 

Formularze;
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych 
DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1
UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych
OPL-1P Zawiadomienie o zamianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń
OPD-1 Zawiadomienie o zmianie / odwolaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne
OPS-1 Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 

 

Procedury
Wymiar podatku od środków transportowych
Wydawanie zaświadczeń

 

Ulgi i zwolnienia
Ulgi (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
Ulgi (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) - przedsiębiorcy

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).
  2. Uchwała Nr  VIII/81/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015r. poz. 4209).
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2025)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 20-10-2015 13:59:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Mochol 20-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 03-01-2018 12:48:35