2015

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wystąpienie pokontrolne Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 grudnia 2015 roku 2016-01-07 12:29:43
Wystąpienie pokontrolne Nr WI-III.431.18.2015.AS z dnia 1 grudnia 2015 roku dot. realizacji inwestycji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (edycja 2014), zgodnie z Umową Nr 03-G/NPPDL/14 z dnia 06 marca 2014 roku, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29 maja 2014 roku do w/w Umowy 2015-12-10 11:14:09
Raport z czynności kontrolnych nr 11/321/0338/15 PROW na lata 2007-2013 : Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy 2015-12-01 10:36:21
Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 23 października 2015 roku - działania na rzecz zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej 2015-11-30 09:00:20
Protokół z kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - wydawanie licencji, zmiana treści licencji, zezwolenia w zakresie przewozu osób taksówką, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych 2015-11-30 08:54:17
Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach z dnia 13 października 2015 roku - Stadion sportowy przy ul. Armii Krajowej 1 w Brusach 2015-11-30 08:46:59
Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach z dnia 13 października 2015 roku - Moje Boisko "Orlik 2012 " przy ul. Armii Krajowej 1 w Brusach 2015-11-30 08:45:16
Informacja Pokontrolna Nr 91/P/1/14/I z kontroli realizacji projektu: Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem 2015-07-31 09:58:50
Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 lipca 2015r. - Przystanki PKS na terenie gminy Brusy 2015-07-29 08:18:38
Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 lipca 2015r. - Przystanki PKS na terenie miasta Brusy 2015-07-29 08:16:33
Raport czynności kontrolnych Nr 11/413/0187/15 Działanie 413 ,, Wdrażaniwe lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi" Wyposażenie budynku kulturalno-sportowego w Lubni 2015-07-22 14:42:49
Raport czynności kontrolnych Nr 11/413/0167/15 Działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwó wsi" Modernizacja kompleksu sportowego w Brusach 2015-07-22 09:48:37
Protokół z kontroli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Brusach 2015-05-11 13:27:52
Protokół z czynności przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku w okresie od 2 do 15 kwietnia 2015r. w Gmine Brusy w zakresie projektu ,,Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i zagospodarowanie terenu" 2015-04-16 12:57:29
Wystąpienie Pokontrolne - Kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w dniu 20 marca 2015r. z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przedmiocie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 2015-04-13 13:40:58