Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2019-01-11 13:42:16
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego INRL - 1 2016-01-04 09:27:22
Wniosek strony o wszczęcie postępowania podatkowego - wzór 2015-09-17 10:51:14
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 2016-01-04 09:28:59
Załącznik ZN - 1/A Dane o nieruchomościach 2016-01-04 09:30:20
Załącznik ZN - 1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości 2016-01-04 09:31:38
Deklaracja na podatek rolny DR - 1 2016-01-04 09:32:42
Załącznik ZR - 1/A Dane o nieruchomościach rolnych 2016-01-04 09:33:47
Załącznik ZR - 1B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym 2016-01-04 09:34:48
Deklaracja na podatek leśny DL - 1 2016-01-04 09:35:46
Załącznik ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych 2016-01-04 09:37:00
Załącznik ZL - 1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym 2016-01-04 09:38:13
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 2019-01-23 07:59:08
Załącznik DT-1/A Dane szczegółowe dotyczące środka transportowego 2019-01-23 07:59:55
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P 2017-03-21 09:49:14
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL-1P 2017-03-21 09:41:53
Pełnomocnictwo szczególne PPS-1 2017-03-21 09:47:16
Pełnomocnictwo do doręczeń PPD-1 2017-03-21 09:45:37
Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego OPS-1 2017-03-21 09:44:06
Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń OPD-1 2017-03-21 09:39:30
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę - wzór 2015-01-30 08:31:12
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - wzór 2015-01-30 08:29:44
Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej - wzór 2015-01-30 07:34:14
Oświadczenie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 2015-02-02 13:13:40
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie (wzór) 2015-07-20 08:19:08
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimis w rolnictwie 2015-07-20 08:21:01
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 2016-03-30 08:49:33
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - wzór 2015-09-17 10:38:59
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2015-09-17 10:18:01
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 2015-09-17 10:22:43
Zgłoszenie zamiaru skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości 2015-09-17 10:53:16
Zgłoszenie zakończenia inwestycji 2015-09-17 10:51:59
Oświadczenie o utrzymaniu inwestycji początkowej 2015-09-17 10:41:38
Wniosek o wydanie zaświadczenia 2015-01-30 08:32:42
ORD-M Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej 2015-09-17 10:29:00
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej - wzór 2015-09-17 10:50:34
Pismo o zwrot nadpłaty 2016-05-25 11:59:53