Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Brusy dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Brusy 2016-04-11 09:33:05
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 2015-06-25 09:16:34
Wniosek o umorzenie w całości lub w części zaległości, odsetek za zwłokę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi 2016-06-21 14:13:41
Wniosek o odroczenie terminu płatności należności lub zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę 2016-06-21 14:11:12
Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty należności lub zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę 2016-06-21 14:09:17
Oświadczenie o nadpłacie - dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-06-26 13:35:25
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku 2015-01-29 10:19:29
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2015-01-29 10:14:04
Wniosek o wydanie zmiany decyzji o warunkach zabudowy 2015-01-29 10:12:21
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 2015-01-29 10:10:23
wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki 2015-01-29 10:05:47
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-01-29 10:04:09
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2015-01-29 10:02:13
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego 2015-01-29 09:55:17
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej 2016-07-20 08:24:26
Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej 2016-07-20 08:25:17
Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej 2016-07-20 08:25:55
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2015-01-29 09:18:13
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 2015-01-29 09:10:03
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości 2016-02-05 14:34:50
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 2015-01-29 09:07:11
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2015-01-29 09:05:12
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego 2015-01-29 09:03:21