Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zajęcie pasa drogowego

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

 

Wydział:
Gospodarka Przestrzenna

biuro nr 27
Jerzy Ratajczak

tel. 52 39 69 366

Podstawa prawna:
Uchwała 117/04 z 22 kwietnia stawki do uchwały
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. Z 1996r. Nr 13, poż. 74 z późń. zm.) oraz zrt. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200r. Nr 71, poz. 838 z późń. zm) oraz Uchwały Nr XI-117/04, Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Opłaty:
• za wniosek - 5,00 zł,
• za każdy załącznik - 0.50 zł
- nie podlegają opłacie skarbowej wnioski i załączniki na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa w celu wykonania przyłącza infrastruktury technicznej do budynku mieszkalnego
- 0,40 zł za każdy dzień zajęcia jednego m2 drogi
- ryczałt za każdy dzień utrudnień w ruchu
a) za zajęcie powyżej 20% szerokości jezdni - 100.00 zł,
b) za całkowite zajęcie jezdni - 200,00 zł

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Brusach

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Brus i w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego).

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego lub biurze prowadzącym sprawę (pok. nr 2).
Zgodnie z w/w ustawą wniosek powinien być złożony z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

Dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
2. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem powierzchni pasa drogowego,
3. Warunki techniczne wykonania przyłącza,

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. Z 1996r. Nr 13, poż. 74 z późń. zm.) oraz zrt. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200r. Nr 71, poz. 838 z późń. zm) oraz Uchwały Nr XI-117/04, Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego gróg gminnych.

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych gminy Brusy
L.p. Wyszczególnienie Stawka opłat za 1m2 zajętego pasa drogowego
1. Opłata za zajęcie pasa drogowego podczas prowadzenia robót:
a) za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej,
• do 50% szerokości jezdni;
• powyżej 50% szerokości jezdni;
b) za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej /żużlowej i szutrowej
• do 50% szerokości drogi,
• pow. 50% szerokości drogi,
c) za zajęcie innych elementów pasa drogowego
• chodnika utwardzonego,
• terenu zielonego, pobocza


0,80 zł/dzień
1.00 zł/dzień

0,20 zł/dzień
0,40 zł/dzień

0,50 zł/dzień
0,20 zł/dzień

 


2. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej:
a) za powierzchnie pasa zajętego przez rzut poziomy rurociągów wodno-kanalizacyjnych wodnokanalizacyjnych i deszczowych,
b) za powierzchnie pasa zajętego przez rzut poziomych linii kablowych i innych

8 zł/rok
15 zł/rok


3. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
a) za powierzchnie zajęte przez rzut poziomy obiektu budowlanego,
b) za powierzchnie reklamy (jednostronne)

0,80 zł/dzień
1 zł/dzień


4. Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach niż wymienione w p. 1, 2, 3. 1,50 zł/dzień

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Zakrzewska 22-01-2015 13:51:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Zakrzewska 22-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Weronika Zakrzewska 30-01-2015 11:48:15